MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/12/2021, 09:56
CTC

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (HNX)

Giá hiện tại: CTC 2.4 +0.1(+4.35%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
CTC: Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 800.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Huỳnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 800.000 CP (tỷ lệ 5,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 800.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/12/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/01/2022.


Theo HNX

Các tin khác
CTC: Ông Nguyễn Văn Chệch - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán 800.000 CP
CTCB2108: Báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2108
CTCB2108: Giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm
CTCB2108: Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm
CTCB2108: Thông báo phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm
CTCB2107: Ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CTCB2107
CTCB2107: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
CTCB2107: Ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CTCB2107
CTCB2105: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2105
CTCB2112: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2112
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.