MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 27/10/2021, 03:13
CTC

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (HNX)

Giá hiện tại: CTC 3.0 +0.2(+7.14%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
CTC: Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã bán 2.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: CTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.079.700 CP (tỷ lệ 13,16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 79.700 CP (tỷ lệ 0,5%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/10/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/10/2021.


Theo HNX

Các tin khác
CTCB2111: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2111
CTC: Giải trình chênh lệch doanh thu và lợi nhuận trên BCTC quý 3 năm 2021 so BCTC tổng hợp quý 3 năm 2020
CTCB2110: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2110
CTC: Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2.000.000 CP
CTCB2109: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm
CTCB2101: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn
CTCB2108: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2108
CTCB2101: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
CTCB2101: Lập DS người SHCK tại ngày đáo hạn và đề nghị hủy niêm yết chứng quyền đáo hạn
CTCB2107: Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2107
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.