MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 02/07/2021, 05:10
CSI

 Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: CSI 48.3 +0.1(+0.21%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
CSI: Ông Wang Wei Ya - Chủ tịch HĐQT - đã bán 5.650.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Wang Wei Ya
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: CSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.480.000 CP (tỷ lệ 38,57%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.650.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 830.000 CP (tỷ lệ 4,94%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/06/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CSI: Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 3.780.000 CP
CSI: Ông Nguyễn Thanh Minh - Kế toán trưởng đã mua 738.500 CP
Lãnh đạo Chứng khoán Kiến thiết (CSI) liên tục mua bán cổ phiếu
CSI: Ông Nguyễn Thanh Minh - Kế toán trưởng đăng ký mua 738.500 CP
CSI: Ông Nguyễn Thanh Minh - Kế toán trưởng đăng ký mua 738.500 CP
CSI: Đính chính giao dịch cổ phiếu của ông Wang Wei Ya - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 5.650.000 CP
CSI: Ông Wang Wei Ya - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5.650.000 CP
CSI: Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 3.780.000 CP
CSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CSI: Điều lệ Công ty
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.