TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 04/05/2019, 14:07
CNN

 CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (UpCOM)

Giá hiện tại: CNN 24.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CNN: Công ty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding đăng ký mua 500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding
- Mã chứng khoán: CNN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 140.000 CP (tỷ lệ 1,59%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hà Minh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 749.999 CP (tỷ lệ 8,52%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nắm giữ CP tại CNN
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/05/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/06/2019.
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CNN: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v chi trả cổ tức năm 2018
CNN: Cty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding đã mua 140.000 CP
CNN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
CNN: Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Tổng Giám đốc đã mua 85.000 CP
CNN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CNN: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT đã mua 368.000 CP
CNN: Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT đã mua 580.000 CP
CNN: Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên HĐQT đã mua 370.000 CP
CNN: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
CNN: Cổ đông lớn Ngô Thế Phong đã bán 580.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 22/03/2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.