MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 20/05/2021, 09:25
CLX

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (UpCOM)

Giá hiện tại: CLX 14.9 +0.3(+2.05%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CLX: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

.
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CLX: Quy chế nội bộ về quản trị
CLX: Bổ nhiệm lại bà Trần Thị Thanh Nhàn giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 15/04/2021
CLX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CLX: Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh BCTC năm 2020 đã kiểm toán
CLX: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2020
CLX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CLX: Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua nhân sự đề cử tham dự HĐQT, BKS
CLX: Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021
CLX: 12.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CLX: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.