MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 26/09/2018, 01:19
CLM

 CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (HNX)

Giá hiện tại: CLM 55.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
CLM: Ông Nguyễn Văn Cứ - Ủy viên HĐQT đã mua 58.949 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Cứ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CLM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 442.724 CP (tỷ lệ 4,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 70.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 58.949 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 501.673 CP (tỷ lệ 4,56%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do không khớp được lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/09/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/09/2018.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
CLM: Ông Nguyễn Văn Cứ - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 70.000 CP
CLM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018
CLM: CBTT v/v ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
CLM: Miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Điệp - Phó giám đốc từ 15/06/2018
CLM: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
CLM: 4.5.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp)
CLM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 22 doanh nghiệp
CLM: Thông báo về ngày đăng ý cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
CLM: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.