MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/04/2022, 09:18
CIA

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (HNX)

Giá hiện tại: CIA 11.6 -0.2(-1.69%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CIA: 18.4.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIA của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tỉnh Khánh Hòa (Thời gian và địa điểm cụ thể, Công ty CIAS sẽ gửi thông báo đến cổ đông theo quy định)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung khác.


Theo HNX

Các tin khác
CIA: Duy trì diện bị cảnh báo
CIA: Đưa vào diện bị kiểm soát
CIA: Thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và ngày chốt DS cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
CIA: Giải trình LNST tại BCTC riêng năm 2021 thay đổi 10% trở lên
CIA: Tái bổ nhiệm ông Trần Xuân Bình giữ chức Kế toán trưởng
CIA: Nghị quyết HĐQT v/v Gia hạn hợp đồng vay vốn
CIA: Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án bán cp quỹ
CIA: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 18.661.243 cp
CIA: Đã bán 279.100 cổ phiếu quỹ
Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA) lỗ tiếp 12 tỷ đồng quý 4
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.