MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 18/10/2021, 02:03
CEG

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (UpCOM)

Giá hiện tại: CEG 2.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CEG: Ông Đỗ Văn Vũ đã mua 163.500 CP, trở thành CĐL từ 08/10/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Văn Vũ
- Họ tên người có liên quan: Đỗ Huy Sơn
- Mối quan hệ:Anh ruột
- Số lượng: 3.989
- Tỷ lệ nắm giữ:0,1%
- Họ tên người có liên quan: Vũ Thị Mai
- Mối quan hệ:Vợ
- Số lượng: 51.005
- Tỷ lệ nắm giữ:1,34%
- Họ tên người có liên quan: Đỗ Quang Minh
- Mối quan hệ:Con
- Số lượng: 127.550
- Tỷ lệ nắm giữ:3,36%
- Mã chứng khoán: CEG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 51.326 CP (tỷ lệ 1,35%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 163.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 214.826 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,65%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 182.544
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 4,8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 397.370
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 10,46
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/10/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CEG: 22.10.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CEG: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
CEG: Thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
CEG: Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã mua 17.574 CP
CEG: Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã mua 17.574 CP
CEG: Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 17.574 CP
CEG: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
CEG: Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020
CEG: 18.5.2021, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
CEG: Thông báo hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.