MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/10/2021, 11:35
CEG

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (UpCOM)

Giá hiện tại: CEG 2.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CEG: 22.10.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEG của CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 8h30 ngày 23/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại phòng họp, lô 22+23 Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nội dung sửa đổi điều lệ công ty, quy chế quản lý nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
          - Nội dung họp: (Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CEG: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
CEG: Thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
CEG: Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã mua 17.574 CP
CEG: Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã mua 17.574 CP
CEG: Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 17.574 CP
CEG: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
CEG: Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020
CEG: 18.5.2021, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
CEG: Thông báo hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
CEG: Bà Đinh Thị Huyền Trang - Thành viên BKS đã mua 880 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.