MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 09/07/2021, 04:25
CEG

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (UpCOM)

Giá hiện tại: CEG 2.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
CEG: Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã mua 17.574 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: CEG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 208.208 CP (tỷ lệ 5,48%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 17.574 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 17.574 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 225.782 CP (tỷ lệ 5,94%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/07/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CEG: Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã mua 17.574 CP
CEG: Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 17.574 CP
CEG: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
CEG: Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020
CEG: 18.5.2021, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
CEG: Thông báo hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
CEG: Bà Đinh Thị Huyền Trang - Thành viên BKS đã mua 880 CP
CEG: Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã mua 17.571 CP
CEG: Bà Đinh Thị Huyền Trang - Thành viên BKS đăng ký mua 880 CP
CEG: Bà Đinh Thị Huyền Trang - Thành viên BKS đã mua 5.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.