MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 29/07/2019, 01:52
BTP

 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE)

Giá hiện tại: BTP 16.35 +0.35(+2.19%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

Trong đó có loạt doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, hoặc cổ phiếu thưởng tỷ lệ rất cao như Nam Tân Uyên (100%), TV2 (62,5%) hay Than Miền Bắc (57%).

Tuần mới từ 29/7 đến 2/8/2019 có 30 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp đang được các nhà đầu tư quan tâm.

Điển hình trong số đó là PV Drilling (PVD) phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu trả cổ tức, như Nhựa Tiền Phòng (NTP), Xuân Hòa Việt Nam (XHC), FPT Retail (FRT). "Hot" hơn nữa, thì Nhà đầu tư cần nhớ, tuần này KCN Nam Tân Uyên (NTC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 100%, hay Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2) phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 62,5% và Than Miền Bắc (TMB) trả cổ tức bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 57%.

Ngày 29/7/2019: PVD, NTP, DSP, KSA, BLN

Ngày 29/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling – mã chứng khoán PVD) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 380 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tính đến hết ngày 31/12/2018 theo BCTC công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán.

Trên báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán thể hiện, tổng LNST chưa phân phối đến hết năm 2018 còn 3.744 tỷ đồng. Ngoài ra PV Drilling còn 2.434 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, và gần 1.200 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2019, PVD đặt kế hoạch doanh thu 3.850 tỷ đồng, giảm 30% so với thực hiện 2018 và không lỗ. Trong đó tính riêng quý 1/2019, PVD ghi nhận doanh thu thuần 910 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước và báo lỗ hơn 93 tỷ đồng.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/9/2019.

CTCP Dịch vụ du lịch Phú Thọ (DSP) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 16/8/2019.

CTCP Kasati (KSA) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 19/8/2019.

CTCP Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (BLN) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 19/8/2019.

Ngày 30/7/2019: XHC, TV2, TMB, FHS, BDC, DP1, TMX, DOP, NMK

Ngày 30/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Xuân Hòa Việt Nam (mã chứng khoán XHC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 3.000 đồng. Thời gian thanh toán 15/8/2019.

Năm 2019 Xuân Hòa đặt mục tiêu doanh thu thuần 544 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 71,6 tỷ đồng, tăng 32% so năm 2018. Công ty cũng dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2019 là 30%. Kết thúc 3 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 94 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,3 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 17% và 6% kế hoạch đã đặt ra trước đó.

Ngày 30/7 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2) chốt danh sách cổ đông phát hành khoảng 9,23 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 3/2018 cho cổ đông tỷ lệ 62,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 625 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 92,3 tỷ đồng.

Trước đó Tư vấn Xây dựng điện 2 đã trả cổ tức đợt 5 tỷ lệ 5% và đợt 2 tỷ lệ 20% cũng đều bằng cổ phiếu. Tính cả lần này, tỷ lệ cổ tức chi trả cho năm 2018 là 87,5%.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 TV2 đạt 1.840 tỷ đồng doanh thu, và lợi nhuận sau thuế đạt 225 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng EPS vẫn đạt 18.282 đồng. Năm 2017 EPS đạt trên 20.300 đồng.

CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin (TMB) chi cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 15/8/2019.

Không chỉ trả cổ tức, Than Miền Bắc còn chốt danh sách cổ đông phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 50%. Nguồn vốn phát hành lấy từ vốn khác của chủ sở hữu.

Năm 2018 Than Miền Bắc đạt 5.712 tỷ đồng doanh thu, tăng 36% so với năm trước đó. Lơi nhuận sau thuế đạt 16,3 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2017.

CTCP Phát hành sách Tp HCM (FHS) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 8/8/2019.

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (BDC) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 27/8/2019.

CTCP Dược phẩm Trung Ương CPC1 (DP1) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/8/2019.

CTCP Vicem Thương mại Xi măng (TMX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 9/8/2019.

CTCP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp (DOP) chốt danh sách cổ đông phát hành 349.640 cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 8%.

CTCP Xây dựng công trình 510 (NMK) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 10/9/2019.

Ngày 31/7/2019: FRT, TCT, VSM, FIC, 

Ngày 31/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FRT) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 10,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối lấy từ BCTC đã kiểm toán năm 2018 của công ty.

Trước đó, ngày 17/6/2019 FPT Retail vừa chốt quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Số tiền này đã được chi trả vào ngày 27/6/2019 vừa qua.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 FPT Retail đạt gần 15.300 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 347,7 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến hết năm 2018 đạt trên 453 tỷ đồng.

CTCP Cap treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 15/8/2019.

CTCP Container Miền Trung (VSM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 23/8/2019.

Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP (FIC) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 13/8/2019.

Ngày 1/8/2019: VC7, HCS, BDG, TQW

CTCP Xây dựng số 7 (VC7) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 15/8/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 4%.

CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội (HCS) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9,5%. Thời gian thanh toán 20/8/2019.

CTCP May mặc Bình Dương (BDG) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 12/8/2019.

CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 16/8/2019.

Ngày 2/8/2019: NTC, PGD, BTP, TAC, PMC, EME, MQN

Ngày 2/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán NTC) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 10.000 đồng. Thời gian thanh toán 15/8/2019.

Trước đó, ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Nam Tân Uyên đã thông qua tổng tỷ lệ chi trẩ cổ tức năm 2018 lên đến 200%. Trước đó công ty đã tạm ứng 100%, thanh toán xong lần này Nam Tân Uyên đã hoàn thành nghĩa vụ trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

Không chỉ thường xuyên nhận cổ tức tỷ lệ cao, cổ đông KCN Nam Tân Uyên còn nhiều niềm vui khi giá cổ phiếu NTC liên tục tăng mạnh. Chỉ tính riêng đầu năm 2019 đến nay đã tăng hơn gấp đôi, từ vùng giá 78.700 đồng/cổ phiếu lên 177.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

CTCP Phân phối khí áp thấp dầu khí Việt Nam (PGD) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 26/8/2019.

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 1/10/2019.

CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) chi trả cổ tức năm 2018 banegf tiền tỷ lệ 24%. Thời gian thanh toán 30/8/2019.

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 19/8/2019.

CTCP Điện Cơ (EME) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/8/2019.

CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (MQN) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 39%.

Hóng tin "hot" tuần tới

Nhà đầu tư cũng đừng quên, tuần tới Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 75% và nhiều tin "hot" khác.

Thái Hiếu

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin khác
BTP: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2018
BTP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6
BTP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
Nhiệt điện Bà Rịa (BTP): Quý 2/2019 lãi 51 tỷ đồng cao gấp 8 lần cùng kỳ
BTP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6
BTP: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6
BTP: Quyết định của HĐQT về giao nhiệm vụ đối với Phó TGĐ kỹ thuật
BTP: Thông báo nhân sự BKS, HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
BTP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
BTP: 2.4.2019, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.