TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 19/05/2022, 14:47
BTG

 Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (UpCOM)

Giá hiện tại: BTG 9.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BTG: 24.5.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTG của CTCP Bao bì Tiền Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến Tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Bao Bì Tiền Giang, Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022;
+ Báo cáo thẩm định tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện quỹ lương năm 2021 và dự kiến lợi nhuận, kế hoạch quỹ lương năm 2022;
+ Thông qua tờ trình thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua tờ trình về việc thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan;
+ Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BTG: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
BTG: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Thanh Khiêm - Chủ tịch HĐQT
BTG: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Anh Vũ - Ủy viên HĐQT
BTG: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
BTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
BTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
BTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
BTG: Bổ nhiệm ông Phạm Anh Vũ giữ chức Thành viên HĐQT từ 28/06/2021
BTG: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nhân giữ chức người công bố thông tin từ 28/06/2021
BTG: Công bố đơn từ nhiệm của Ông Võ Thanh Tòng - Thanh Viên HĐQT
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.