TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 18/05/2021, 02:57
BTG

 Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (UpCOM)

Giá hiện tại: BTG 9.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BTG: 27.5.2021, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTG của CTCP Bao bì Tiền Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 28/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Bao Bì Tiền Giang, Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021
+ Báo cáo thẩm định tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát
+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
+ Báo cáo kết quả thực hiện quỹ lương năm 2020 và kế hoạch quỹ lương năm 2021
+ Báo cáo thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2021
+ Báo cáo kết quả lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận năm 2021
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư thực hiện năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021
+ Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
+ Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
+ Thông qua tờ trình về miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BTG: V/v gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021
BTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
BTG: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nhân giữ chức Phó giám đốc từ 01/03/2021
BTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
BTG: Bổ nhiệm ông Trần Văn Tưởng giữ chức Giám đốc từ 01/02/2021
BTG: Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Hằng giữ chức Quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ Tổng hợp từ 06/10/2020
BTG: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
BTG: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
BTG: 6.7.2020, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
BTG: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.