MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 26/07/2018, 09:32
BT6

 Công ty Cổ phần Beton 6 (UpCOM)

Giá hiện tại: BT6 3.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BT6: 7.8.2018, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT6 của CTCP BETON 6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 08/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Beton 6- KM 1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2018;
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 của Ban điều hành, báo cáo tài chính 2017, Kế hoạch 2018;
+ Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2017-2018;
+ Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
+ Chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ;
+ Kế hoạch thanh toán nợ và hoán đổi nợ thành cổ phần/vốn góp, đồng thời tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

HNX:

Theo HNX

Các tin khác
BT6: Quyết định HĐQT v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
BT6: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
BT6: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
Chậm công bố BCTC kiểm toán, 17 doanh nghiệp bị tạm ngừng giao dịch
HNX: Tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cp của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố BCTC KT năm 2017
BT6: Ông Trịnh Thanh Huy - Ủy viên HĐQT đã bán 600.675 CP
BT6: Vợ ông Trịnh Thanh Huy - Ủy viên HĐQT đã bán 258.775 CP
BT6: Vợ ông Trịnh Thanh Huy - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 258.775 CP
BT6: Ông Trịnh Thanh Huy - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 700.000 CP
BT6: Quyết định HĐQT thay đổi nhân sự
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.