TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 15/03/2016, 15:25
BMJ

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (UpCOM)

Giá hiện tại: BMJ 17.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BMJ: 24/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMJ của CTCP Khoáng sản Becamex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thứ sáu, ngày 15/04/2016
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015;
          - Nội dung họp: + Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Tổ Thư ký HĐQT năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Phê duyệt việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT;
+ HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.HNX

Theo HNX

Các tin khác
BMJ: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016
BMJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
BMJ: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
BMJ: Miễn nhiệm Ông Võ Thành Tài - Phó TGĐ từ 01/11
BMJ: Miễn nhiệm Ông Vũ Đình Đáng - TGĐ từ 01/11/2015
BMJ: Ông Võ Thành Tài giữ chức TV HĐQT từ 1/8
BMJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
Lịch chốt quyển trả cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp
BMJ: 20/7, Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8%
BMJ: NQ HĐQT V/v trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.