TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 25/03/2022, 16:17
BKC

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (HNX)

Giá hiện tại: BKC 7.8 -0.8(-9.3%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BKC: 5.4.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BKC của CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022;
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
BKC: Duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu BKC của CTCP Khoáng sản Bắc Kan
BKC: Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ngày cuối cùng thực hiện quyền tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
BKC: Giải trình chênh lệch lợi thuận sau thuế TNDN trong BCTC năm 2021
BKC: Quyết định HĐQT điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện Dự án Tòa nhà Văn phòng tại TP Thái Nguyên
BKC: Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
BKC: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 4/2021 (hợp nhất)
BKC: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Quý 4/2021 (công ty mẹ)
BKC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
BKC: Nghị quyết HĐQT v/v ký kết hợp đồng với công ty TNHH Dịch vụ ANB
Điểm mặt một số doanh nghiệp thua lỗ triền miên nhiều quý, có doanh nghiệp lỗ lũy kế vượt mức 4.500 tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.