MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 26/02/2021, 06:52
BIO

 Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (UpCOM)

Giá hiện tại: BIO 23.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BIO: 8.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIO của CTCP Vắc xin va Sinh phẩm Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 09/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2016-2021) của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2016-2021) của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của Tổng Giám đốc;
+ Định hướng hoạt động và phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ II (2021-2026);
+ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Bầu nhân sự nhiệm kỳ II (2021 – 2026);
+ Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BIO: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
BIO: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
BIO: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
BIO: Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua hợp đồng giao dịch năm 2021
BIO: 4.11.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp)
BIO: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2019
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp
BIO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
BIO: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
BIO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.