MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 11/06/2019, 09:21
BIO

 Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (UpCOM)

Giá hiện tại: BIO 19.8 -3.1(-13.54%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BIO: Đăng ký mua 7.500 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

- Tên tổ chức niêm yết: CTCP Vắc xin va Sinh phẩm Nha Trang
- Mã chứng khoán: BIO
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua lại số cổ phiếu của người lao động mua theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP và phương án cổ phần hóa khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng nay nghỉ việc trước khi hết hạn cam kết
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại khoản 2d, Điều 48, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ như sau: Trường hợp người lao động chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho Công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/06/2019
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BIO: Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua hợp đồng giao dịch năm 2019 với CTCP Dược phẩm Bến Tre
BIO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BIO: Thư mời dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
BIO: 11.3.2019, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
BIO: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
BIO: Ngày 30/08/2018, giao dịch đầu tiên 8.562.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
BIO: Bản công bố thông tin của CTCP Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIO)
BIO: Quyết định chấp đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.