MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 01/09/2016, 10:20
BBS

 Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (HNX)

Giá hiện tại: BBS 11.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
BBS: Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) đăng ký bán 2.057.666 quyền mua

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM)
- Mã chứng khoán: BBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.057.666 CP (tỷ lệ 48,99%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Huy Hồng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7.100 CP (tỷ lệ 0,17%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Đạt
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 11.400 CP (tỷ lệ 0,27%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Minh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 115.429 CP (tỷ lệ 2,75%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tạ Duy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 2.057.666 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 2.057.666 quyền mua
- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền mua
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dich: 2.057.666 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2016.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
BBS: Giải trình chênh lệch LNST bán niên 2016 đã kiểm toán so với cùng kỳ 2015
BBS: Ông Nguyễn Trọng Cảnh - Ủy viên HĐQT đã mua 1.000 CP
BBS: 03/08/2016, ngày GDKHQ bán ưu đãi (Tỷ lệ 21:8), giá 12.000 đồng/cổ phiếu
BBS: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
BBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016
BBS: Bổ nhiệm ông Dương Minh Tuấn làm KTT từ 01/07/2016
BBS: Ông Nguyễn Trọng Cảnh - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 100.000 CP
BBS: Ông Nguyễn Trọng Cảnh - Ủy viên HĐQT đã mua 4.200 CP
BBS: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) đã mua 1.500 CP
BBS: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.