MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 16/01/2023, 15:16
BBM

 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: BBM 9.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
BBM: Bổ nhiệm lại ông Vũ Thế Tường giữ chức Phó Giám đốc từ 01/07/2022
Các tin khác
BBM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
BBM: 24.5.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)
BBM: Bổ nhiệm lại ông Đặng Quang Thắng giữ chức Giám đốc từ 06/05/2022
BBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
BBM: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2021
BBM: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021
BBM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BBM: 29.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
BBM: Nghị quyết HĐQT thống nhất kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
BBM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.