MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 20/05/2021, 09:46
ASA

 Công ty cổ phần Tập đoàn ASA (UpCOM)

Giá hiện tại: ASA 12.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ASA: 26.5.2021, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ASA của CTCP ASA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thông báo chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời họp sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời họp sau.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện các công tác năm 2020 và kế hoạch cho năm 2021;
+ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua kết quả chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;
+ Thông qua việc tăng vốn điều lệ;
+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
+ Bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát theo quy định;
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
+ Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo quy định;
+ Thông qua việc ủy quyền một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị;
+ Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
+ Thông qua chuyển trụ sở Công ty từ tỉnh Hưng Yên về Hà Nội;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo sau trong tài liệu dự họp.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
ASA: Nghị quyết HĐQT v/v thoái vốn và góp vốn hợp tác kinh doanh
ASA: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
ASA: Bổ nhiệm bà Lê Thị Mơ giữ chức Kế toán trưởng từ 02/04/2021
ASA: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2019, năm 2020
ASA: Thu hồi báo cáo kiểm toán năm 2019
ASA: Cổ đông lớn Lưu Quang Hưng đã mua 59.800 CP
ASA: Bổ nhiệm ông Chu Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 31/07/2020
ASA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
ASA: Cổ đông lớn Lưu Quang Hưng đã mua 50.900 CP, trở thành CĐL từ 10/07/2020
ASA: Cổ đông lớn Lưu Quang Hưng đính chính thông tin thay đổi sở hữu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.