MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 11/05/2018, 09:22
AMV

 CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y (HNX)

Giá hiện tại: AMV 5.0 -0.3(-5.66%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AMV: 22.5.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMV của CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: 1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
3. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
4. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
5. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ;
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
AMV: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan
AMV: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
AMV: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hà Nội
AMV: Nghị quyết HĐQT v/v thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội
AMV: Thông báo về việc đưa cổ phiếu AMV ra khỏi diện bị cảnh báo
AMV: Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ
AMV: Nghị quyết HĐQT về thay đổi tên công ty con
AMV: CBTT thay đổi mẫu con dấu
AMV: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
AMV: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa CTCP Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.