TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/04/2022, 14:10
ALV

 Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO (UpCOM)

Giá hiện tại: ALV 4.6 -0.2(-4.17%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ALV: 8.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ALV của CTCP Xây dựng ALVICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Không chậm hơn ngày 30/06/2022. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021, dự kiến năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo việc thực hiện đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
+ Báo cáo việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
ALV: Công bố thông tin thành lập địa điểm kinh doanh Long Khánh
ALV: CBTT nhận đơn xin từ nhiệm của Phó tổng giám đốc của ông Phạm Ngọc Phương
ALV: Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn phục vụ hoạt động SXKD của công ty
ALV: CBTT v/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thay đổi ngày chốt quyền tham dự họp
ALV: 7.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
ALV: Nghị quyết HĐQT v/v chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
ALV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ALV: Thông báo thay đổi địa chỉ nhận văn thư chứng từ
ALV: Nghị quyết HĐQT v/v chuyển địa trị trụ sở chính, đóng cửa văn phòng đại diện và thành lập chi nhánh
ALV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.