TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 10/05/2018, 07:12
AG1

 Công ty Cổ phần 28.1 (UpCOM)

Giá hiện tại: AG1 7.4 +0.1(+1.37%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 34 doanh nghiệp
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 34 doanh nghiệp

FTS, NTP, PMS, OPC, PCE, BMN, STU, CMN, VFG, DNM, POV, TBN, CSV, APF, CLW, TPH, CPH, CCM, DPC, HLB, SPD, SBM, VGL, TVM, HPU, DNN, AG1, RTS, BTR, HHR, NBE, NMK, TMW vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Chứng khoán FPT (FTS): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/6/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9,93 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 10%.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ngày 30/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2018.

CTCP Cơ khí Xăng Dầu (PMS): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 22,5% (01 cổ phiếu nhận 2.250 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2018.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2018.

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2018.

CTCP 715 (BMN - UpCOM): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8,9% (01 cổ phiếu nhận 890 đồng). Thời gian thanh toán 11/6/2018.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây (STU – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2018.

CTCP Lương thực thực phẩm Colusa – Miliket (CMN – UpCOM): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 33,9% (01 cổ phiếu nhận 3.390 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2018.

CTCP Thuốc khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 5/6/2018.

Tổng CTCP Y tế Danameco (DNM): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 4/7/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Xăng dầu Vũng Áng (POV – UpCOM): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2018.

CTCP Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh (TBN – UpCOM): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,27% (01 cổ phiếu nhận 727 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2018.

CTVP Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV): Ngày 28/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ lệ 22% (01 cổ phiếu nhận 2/2200 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2018.                                                           

CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF – UpCOM): Ngày 1/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 27% (01 cổ phiếu nhận 2.700 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2018.

CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 2/7/2018.

CTCP In sách giáo khoa tại Tp Hà Nội (TPH): Ngày 23/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2018. Đồng thời công ty cũng tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (CPH – UpCOM): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15,7% (01 cổ phiếu nhận 1.570 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP Than Mạo Khê (CMK – UpCOM): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 4/6/2018.

CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (CCM): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2018.

CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/6/2018.

CTCP Bia & Nước giải khát Hạ Long (HLB – UpCOM): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP XK Thủy sản Miền Trung (SPD – UpCOM): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 11/6/2018.

CTCP Đầu tư phát triển Bắc Ninh (SBM – UpCOM): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời giant thanh toán 4/6/2018.

CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vigal – Vnsteel (VGL): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2018.

CTCP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp – Vinacomin (TVM – UpCOM): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2018.

CTCP 28 Hưng Phú (HPU – UpCOM): ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 4/6/2018.

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN – UpCOM): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 9,8% (01 cổ phiếu nhận 980 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2018.

CTCP 28.1 (AG1 – UpCOM): ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2018.

CTCP Tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (RTS – UpCOM): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận 2.300 đồng). Thời gian thanh toán 12/6/2018.

CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên (BTR – UpCOM): Ngày 28/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2018.

CTCP Đường sắt Hải Hà (HHR – UpCOM): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8,39% (01 cổ phiếu nhận 839 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2018.

CTCP Thiết bị giáo dục Miền Bắc (NBE – UpCOM): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP Xây dựng công trình 510 (NMK – UpCOM): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2018.

CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW – UpCOM): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2018.  

Thạch Lâm

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin khác
AG1: 11.5.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 (1.300 đ/cp)
AG1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
AG1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
AG1: 9.4.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
Đừng quên tuần mới lại có thêm hơn trăm triệu cổ phiếu lên sàn
AG1: Ngày 10/01/2018, giao dịch đầu tiên 4.863.386 cổ phiếu
AG1: Bản công bố thông tin của CTCP 28.1
AG1: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP 28.1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung