TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/03/2022, 16:02
ADP

 Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (UpCOM)

Giá hiện tại: ADP 20.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ADP: 23.3.2022, ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/04/2022 (Thứ sáu)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà máy Sơn Á Đông - Khu Công nghiệp Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
          - Nội dung họp: ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện SXKD năm 2021;
+ Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2017-2021;
+ Báo cáo SXKD năm 2022 và định hướng phát triển SXKD nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021;
+ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT & BKS và Người phụ trách QTCT năm 2021; tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD;
+ Tờ trình của HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo Luật doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
          - Nội dung họp: + Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 20/04/2022 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp
ADP: Nghị quyết HĐQT v/v tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 3/2021
ADP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 8/11 đến 12/11/2021
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp
ADP: 9.11.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp)
HOSE: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Á Đông
ADP: Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021
ADP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ADP: Ngày 03/08/2021, giao dịch 7.679.936 cổ phiếu niêm yết bổ sung
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.