TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 12/03/2021, 08:21
AAS

 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Smart Invest (UpCOM)

Giá hiện tại: AAS 20.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AAS: 23.3.2021, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AAS của CTCP Chứng khoán SmartInvest như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty;
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Một số nội dung khác.
(Thời gian, nội dung và địa điểm chính xác Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
AAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
AAS: Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Phó TGĐ từ 18/01/2021
AAS: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
AAS: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
AAS: 11.12.2020, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
AAS: Bổ nhiệm bà Lưu Bích Ngọc giữ chức người công bố thông tin từ 27/11/2020
AAS: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
AAS: Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở chứng khoán Hà Nội
AAS: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
AAS: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.